Runestenen

Redaktionen

Asli Sørup (AS) – Kontakt: 25 46 67 03
Gitte Led (GL)
Lis Helles Olesen (LHO)
Søren Nilausen (SN)

Email: runestenen@runestenen.dk

Hele gruppen bag Runestenen:
Anna Bjerregaard, Asli Sørup, Gitte Led, Heidi Kjær, Ulla Birkebæk, Søren Nilausen, Hans Madsen, Kresten Vestergaard, Trevor Mc Evoy, Lis Helles Olesen og Solveig Helles Eriksen.

Runestenen omdeles i Nørre Omme sogn (i den tidligere Videbæk Kommune) og trykkes i ca. 350 eksemplarer.
Eftertryk er tilladt med tydelig kildeangivelse.