Runestenen

Runestenens historie

Den 10. januar 1993 fik Mogens Ballegaard ideen om et lokalblad i Grønbjerg.
Han kontaktede Alan Larsen og Finn Krogh Jørgensen, som han begge kendte bl.a. via arbejdet med en lokal revy et par år tidligere.

Allerede samme aften mødtes de hos Alan og fik fastlagt rammerne for Grønbjergs nye lokalblad.
Bladet skulle udkomme 6 gange årligt i trykt format og uddeles i Grønbjerg by og opland. Dermed var Runestenen født.
Første udgave blev udsendt d. 15. marts 1993.

Efter nogle år forlod først Alan og siden Finn redaktionen, så i ca. 25 år var det udelukkende med Mogens som redaktør.

I juli 2022 meddelte Mogens at han stoppede som redaktør ved udgangen af 2023 og i slutningen af 2023 foreslog en række foreninger i Grønbjerg at uddelegere en del af opgaverne, så redaktør-opgaven blev mere overkommelig.

Et lille hold frivillige samlede Runestenen op, hvor Mogens slap den. Første nummer under den nye redaktion udkom i maj 2024.
Runestenens redaktion 1993. Fra venstre er det Alan Larsen, Mogens Ballegaard og Finn Krogh Jørgensen. Foto: Brian Dixen.